Žiadosť

Počet strelcov v klube cca.:
Počet strelcov:
Vybavenie žiadosť trvá cca 7 dní! Ďalšie údaje bude potrebné doplniť po vybavení žiadosti. Všetky údaje sú potrebné!